Aanvraagformulier Celectric Secure overeenkomst

Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor een Celectric Secure overeenkomst. Na ontvangst wordt uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Ja Nee

Beursactie; 1 maand GRATIS

Idem als adres hierboven.

Anders namelijk:

Voltage batterijAantal batterijenAantal laders
24V
48V
80V

Celectric Secure voorwaarden

 • Batterijen en gelijkrichters dienen uitsluitend besteld te worden bij Celectric B.V. te Harderwijk;
 • De truck moet voorzien zijn van een correct werkende ontlaadindicator met pompafslag en moet jaarlijks worden gecontroleerd;
 • Tarieven zijn inclusief jaarlijkse BMWT-keur voor batterij en lader;
 • Tarieven zijn inclusief volledige energiegarantie tijdens contractduur (incl. overbruggingsbatterij en/of lader) en schoonmaken van batterijen;
 • Tarieven zijn waar aangegeven inclusief water bijvullen;
 • Tarieven zijn inclusief voorrijkosten, arbeidsuren, klein materiaal, milieutoeslagen e.d.;
 • Bij tussentijdse vervanging van batterijen en/of gelijkrichters blijft Celectric B.V. eigenaar van de vervangen batterij en gelijkrichter;
 • De klant dient zelf voor gedemineraliseerd water en vulapparatuur te zorgen;
 • Uitsluitend Celectric B.V. verzorgt het onderhoud aan batterijen en gelijkrichters;
 • Reparaties door schade of onjuist gebruik zullen worden doorberekend;
 • Locaties waar de trucks rijden, zijn voorzien van gladde betonvloeren;
 • Celectric B.V. zorgt voor periodieke rapportages en waar nodig actieplannen;
 • Maximaal 1250 cycli;